Nyt katalog med virkemidler, der kan medvirke til mindre fosfor i vandmiljøet

Miljøstyrelsen har offentliggjort et nyt katalog over fosforvirkemidler der viser, hvilke indsatser der kan mindske tab af fosfor til vandmiljøet.

Aarhus Universitet har offentliggjort et nyt katalog over virkemidler, der kan reducere tab af fosfor til vandmiljøet. I kataloget er alene samlet virkemidler, der kan målrettes det diffuse tab og ikke tab fra spildevand og punktkilder. For første gang er fosforvirkemidlerne samlet i et særskilt katalog, som kan danne grundlag for en mere målrettet fosforindsats i de kommende vandområdeplaner for perioden 2021-2027.

Kataloget er udarbejdet af Aarhus Universitet med bidrag fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Rapport nr. 379 af 22. juni 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.