Ny udtalelse om den obligatoriske afdragsordning

Energistyrelsen har den 27. oktober 2020 offentliggjort en ny vejledende udtalelse om den obligatoriske afdragsordning i betalingslovens § 4, stk. 2, og bekendtgørelsen om afdragsordninger m.v.

Udtalelsen er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse, hvor styrelsen er blevet spurgt ind til reglerne i bl.a. bekendtgørelsens § 4 om kommunens behandling af ansøgninger i forhold til tilfælde, hvor ansøgningen er vedlagt en årsopgørelse fra SKAT, der viser 0 kr. i indkomst.

Afgørelser om påbud efter miljøbeskyttelsesloven kan meddeles personer, der ejer ejendomme i Danmark, og som har indkomst og formue, der ikke er skattepligtig i Danmark. Spørgsmålet er herefter, hvordan der i disse tilfælde skal forholdes til den obligatoriske afdragsordning.

Ifølge bekendtgørelsens § 4, stk. 2, skal husstandsindkomsten, som afgør, om en grundejer kan omfattes af ordningen, opgøres efter reglerne i §§ 8-8 a i lov om individuel boligstøtte. Det betyder, at indkomst, der ikke er skattepligtig i Danmark, også skal medtages i ansøgningsskemaet, og dermed i grundlaget for kommunalbestyrelsens afgørelse i henhold til betalingslovens § 4, stk. 2.

Energistyrelsen udtaler i den forbindelse, at kommunerne som et led i sagsoplysningen har pligt til at forholde sig en ansøgers opgørelse, hvis ansøgeren fx har opgjort husstandsindkomsten i ansøgningsskemaet, inklusiv den indkomst der ikke er skattepligtig i Danmark, til at være højere end den i § 4, stk. 2, fastlagte prisregulerede grænse, selvom ansøgerens årsopgørelse fra SKAT viser 0 kr., fordi ansøger alene er skattepligtigt i et andet land.

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 27. oktober 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.