Ny byretsdom om spildevandsselskabers forsyningspligt

Retten i Lyngby har den 1. november 2019 afsagt dom i en sag, der bl.a. drejede sig om et spildevandsselskabs forsyningspligt efter miljøbeskyttelseslovens regler.

Sagen drejede sig om et ejendomsselskabs køb af en ejendom, der tidligere havde været udenoms arealer til en nedlagt skole. Ejendommen skulle udvikles til boliger og skulle i den forbindelse udstykkes.

Ejendomsselskabet etablerede og bekostede spildevandsanlægget internt på ejendommen.

Der kunne ikke opnås enighed om bl.a. spildevandselskabets forsyningspligt, og om spildevandsselskabet skulle overtage anlægget og betale godtgørelse herfor. Sagen blev derfor anlagt ved byretten.

Spildevandsselskabet mente ikke, at de var forpligtet til at overtage det spildevandsanlæg, der var opført af ejendomsselskabet på den pågældende ejendom. Baggrunden herfor var hovedsageligt, at en dom af 28. juni 2018 fra Københavns Byret har afgrænset et spildevandsselskabs forsyningspligt ved omdannelse af tidligere tilsluttede erhvervsejendomme. Ejendomsselskabet var ikke enig heri.

Byretten kom i den konkrete sag frem til, at spildevandsselskabet havde en forsyningspligt med en rækkevidde, der går frem til grundgrænsen for de nye udstykkede parceller inden for den oprindelige hovedejendom.

Vi har ikke pt. kendskab til, om dommen er anket til landsretten.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.