Ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i høring

Miljøministeren har offentliggjort et høringsudkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer omfatter områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Høringsfristen er den 21. august 2020.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Miljøministerens høringsudkast af 18. juni 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.