Lovforslag om spildevandselskabers klimatilpasning i høring

Energistyrelsen har den 24. august 2020 offentliggjort høringsudkast til lovforslag om ændring af betalingsloven mv.

Lovforslaget gennemfører aftale indgået den 15. maj 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om spildevandsselskabers klimatilpasning, og vedrører således primært rammerne for spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning.

Det foreslås bl.a. at udvide og ensrette reglerne for spildevandsforsyningsselskabernes projekter, som foregår i samarbejde med andre parter i øvrigt, så reglerne ensrettes for alle projekttyper og for hele spildevandsforsyningsselskabernes ansvarsområde, og at de nuværende regler om medfinansieringsprojekter ophæves.

Desuden foreslås det bl.a., at der for spildevandsforsyningsselskabernes takstfinansierede indsats i forhold til håndtering af tag- og overfladevand indføres krav om, at dette sker til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau.

Høringsfristen er den 13. september 2020.

Høringsudkastet til lovforslag om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.