Landsaftalen for 2021 offentliggjort

Landsaftalen for 2021 om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord er blevet offentliggjort den 24. februar 2021.

Landsaftalen er indgået imellem Landbrug & Fødevarer på den ene side og DANVA og Danske Vandværker på den anden. Aftalen omfatter vandforsynings- og spildevandsanlæg, der efter frivillig aftale etableres i almindelig landbrugsjord.

Aftalen giver mulighed for, at der kan etableres ét eller flere drikkevands- og spildevandsanlæg med tilhørende vand- og spildevandsledninger samt el- og styrekabler inden for det samme deklarationsareal.

De anførte erstatningsbeløb i aftalen er gældende for 2021. Erstatningsbeløbene udgør engangserstatninger eksklusive moms.

Landsaftalen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.