Kommunes støtte i form af driftstilskud og anlægsstøtte til selvejende institutioner, der tilbyder fitnessaktiviteter, var lovlig

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 19. januar 2021 ikke fundet anledning til at rejse en tilsynssag om, hvorvidt Faaborg-Midtfyn Kommune lovligt kan yde støtte i form af driftstilskud og anlægsstøtte til selvejende institutioner, der tilbyder fitnessaktiviteter.

Udtalelsen er udarbejdet i forlængelse af en konkret klage over, at Faaborg-Midtfyn Kommune efter klagernes opfattelse driver fitnesscentre gennem mellemled, og at den kommunale støtte betyder, at de selvejende institutioner kan tilbyde fitnessprodukter til en pris, der ligger under markedsprisen.

Ankestyrelsen fandt det dog fast antaget i tilsynspraksis og i den juridiske litteratur, at fremme af sundheden og idrætslivet er en kommunal kerneopgave. Endvidere lagde styrelsen vægt på, at hallerne efter Faaborg-Midtfyn Kommunes oplysninger er selvejende institutioner, der ledes af en bestyrelse efter vedtægter med et konkret folkeoplysende formål, der for alle hallernes vedkommende er idræt og sundhed, og at hallerne er almennyttige institutioner uden kommercielle formål og alene med mulighed for at anvende et overskud til det folkeoplysende formål. Endelig blev der lagt vægt på, at enhver kan benytte fitnessfaciliteterne enten via foreningsmedlemsskab eller mod betaling.

For så vidt angår kommunens tilskud, fandt styrelsen heller ikke anledning til at antage, at kommunen ikke overholder de regler og betingelser, som følger af folkeoplysningsloven. Ved vurderingen heraf lagde styrelsen vægt på kommunens oplysninger om, at kommunens tilskud til foreningernes brug af hallerne er betinget af, at foreningerne lever op til folkeoplysningslovens betingelser. Desuden bemærkede styrelsen, at kommunen endvidere under visse betingelser kan støtte foreningerne efter kommunalfuldmagtsreglerne med henblik på at fremme folkesundheden og idrætslivet i kommunen uden for folkeoplysningslovens anvendelsesområde.

Ankestyrelsens udtalelse af 19. januar 2021 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.