Kommunale solcelleanlæg

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 179 af 26. oktober 2019 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring. Ændringen er en gennemførelse af politisk aftale af 18. december 2020 om en særordning, der skal sikre ro om og fuld nyttiggørelse af eksisterende kommunale solcelleanlæg, der er nettilsluttet inden denne dato.

Ændringen indebærer, at en kommune kan producere elektricitet fra solcelleanlæg nettilsluttet før den 18. december 2020 uden opfyldelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse, også selvom kommunen ikke tidligere har opnået Energistyrelsens dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse for det pågældende anlæg.

Indførelsen af en ordning, der omfatter alle anlæg, som har været nettilsluttet før den 18. december 2020, og som ikke tidligere har fået dispensation, vil således sikre ensartede vilkår for alle de anlæg, der allerede er etablerede inden denne dato.

Ordningen betyder således, at en kommune kan opnå dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, hvis:

  • kommunen ikke tidligere har opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse på anden vis,
  • anlægget er eller har været nettilsluttet før den 18. december 2020, og
  • betingelserne i § 2 i bekendtgørelse nr. 179 af 26. oktober 2019 er opfyldt.

Det er ikke et krav, at anlægget er nettilsluttet på tidspunktet for ansøgningen om dispensation, når blot det har været nettilsluttet på et tidspunkt før den 18. december 2020.

Kommuner der har foretaget selskabsmæssig udskillelse af solcelleanlæg, kan tillige søge om dispensation under særordningen, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. I så tilfælde skal kommunen overtage ejerskabet over anlægget, forinden der ansøges om dispensation.

Endvidere vil kommuner, der står på venteliste for at få adgang til 20 MW puljen, tillige kunne opnå dispensation under særordningen. De øvrige betingelser for at opnå dispensation under særordningen skal dog være opfyldt, hvilket bl.a. betyder, at kun anlæg, der inden den 18. december 2020 er eller har været nettilsluttede, vil kunne komme i betragtning. Energistyrelsen skal have modtaget ansøgningen om dispensation under den nye særordning senest den 31. december 2021.

Høringsudkast af 5. februar 2021 til bekendtgørelsen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.