”Klimatilpasningsloven” er nu trådt i kraft

I forlængelse af nyhederne i vores nyhedsbrev af 24. august 2020 og 9. oktober 2020 er ”klimatilpasningsloven” – lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v. (Spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning, vandselskabernes foreninger til fremme af vandsektorens effektivitet og kvalitet m.v.) – trådt i kraft.

Loven blev vedtaget, den 18. december 2020, og trådte i kraft den 1. januar 2021. Bekendtgørelserne til loven trådte også i kraft denne dato.

Loven har til hensigt at ophæve de nuværende regler om medfinansieringsprojekter for i stedet at udvide og ensrette reglerne for spildevandsselskabernes projekter, som foregår i samarbejde med andre parter.

Loven kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.