Ej ekstraarbejder; krav om dagbøder imødekommet

Sagen vedrørte en totalentreprise om projektering og omdannelse af en større ejendom (5.485 m2). Entreprisesummen var ca. 36 mio. kr.

Arbejdet skulle efter aftalen udføres i perioden 8. maj 2017 til 22. december 2017. Der var fastsat to dagbodsterminer hhv. den 1. august 2017 og 22. december 2017 i forhold til forskellige dele af byggeriet.

Undervejs opstod der uenigheder om bl.a. ekstraarbejder og mangler. Den 5. februar 2018 blev der indgået forligsaftale, som gjorde ”rent bord” mellem parterne. Efterfølgende opstod der tvist om forsinkelse og mangler.

Sagen blev indbragt for voldgiftsretten, hvor bygherre krævede dagbøder for i alt 13,5 mio. kr. – dvs. ca. 1/3 af entreprisesummen, samt erstatning for nogle mangler. Totalentreprenøren krævede på den anden side bl.a. betaling for ekstraarbejder og betaling af restentreprisesummen.

Voldgiftsretten fandt, at der var mangler, ligesom bygherre havde været berettiget i at udbedre dem. Bygherre fik endvidere medhold i sit krav om dagbøder. Voldgiftsretten fandt ikke anledning til at nedsætte det betydelig beløb, idet der med forligsaftalen af 5. februar 2018 blev gjort op med hidtidig forsinkelse og idet Totalentreprenøren måtte være bekendt med, at det hastede meget at få byggeriet færdiggjort. Hertil kommer, at totalentreprenøren havde oplyst, at dele af byggeriet overordnet kunne afleveres allerede i marts 2018. Kravet blev modregnet i restentreprisesummen.

Voldgiftsretten afsagde kendelse den 5. februar 2020 i sagen C-14978.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.