Direkte kontrakttildeling i strid med udbudsloven

Klagenævnet for Udbud har fastslået, at en anskaffelse af software ved direkte tildeling med begrundelse, at kun denne software omfattede en række faciliteter på én gang, var i strid med udbudsloven.

Klagenævnet konstaterede, at ordregiveren havde overtrådt udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, og den underliggende bestemmelse i udbudsdirektivet (om ydelser, der kun kan leveres af en bestemt leverandør på grund af manglende konkurrence af tekniske år sager), idet ordregiveren ikke havde godtgjort, at bestemmelsernes betingelser var opfyldt. Bevisbyrden for at betingelsen for at kunne lave direkte kontrakttildeling efter udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 påhviler således ordregiver.

I sagen indgik også spørgsmålet, om klagenævnet kunne annullere den indgåede kontrakt. Klagenævnet fandt, at da klageren ikke kunne anses for at have nedlagt en påstand om annullation, kunne klagenævnet ikke tilkende en part mere end påstået og ikke tage hensyn til forhold, der ikke er gjort gældende, jf. udbudslovens § 10.

Klagenævnets kendelse af 3. november 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.