Blokering af vandløb ulovlig

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 17. december 2020 stadfæstet Mariagerfjord Kommunes påbud efter vandløbslovens § 54 om retablering af et privat vandløb.

Den 3. januar 2020 har Mariagerfjord Kommune modtaget en henvendelse om problemer med oversvømmelse af et markareal opstrøms en 38 m lang vejunderføring af et vandløb. Ved en besigtigelse kunne kommunen konstatere, at vejunderføringen var spærret i begge ender med betonplader. Vandløbet var i stedet ført i et omløb i et rør af en mindre dimension syd om vejunderføringen.

Mariagerfjord Kommune meddelte den 3. marts 2020 påbud efter vandløbslovens § 54 til klageren om at retablere den oprindelige vejunderføring af det private vandløb.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt det ubestridt, at klageren uden en vandløbstilladelse blokerede vejunderføringen med betonplader i begge ender, og at klageren etablerede en ny vejunderføring. På den baggrund fandt Miljø- og Fødevareklagenævnet, at ændringen af de afvandingsmæssige forhold uden tilladelse udgjorde en foranstaltning i strid med loven, og dermed omfattet af vandløbslovens § 54, stk. 1, jf. § 6, stk. 2.

Ved afvejningen lagde nævnet vægt på, at monteringen af betonpladerne i begge ender af vejunderføringen var en hindring af vandets frie løb, som blev foretaget uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Nævnet lagde også vægt på, at den nye vejunderføring med mindre dimension blev etableret uden en tilladelse efter lovens § 21. At den nye vejunderføring var funktionel, var derfor uden betydning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse af 17. december 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.