Beregning af rente efter gebyrloven

Social- og Indenrigsministeriet har den 7. januar 2021 telefonisk oplyst KL, at det er ministeriets opfattelse, at § 3 i gebyrloven (lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner) giver en kommune, der har truffet beslutning om at opkræve morarenter ved for sen betaling af en ydelse, mulighed for at beregne rente på kravets forfaldsdato samt rente for hver efterfølgende påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen.

Det er ministeriets opfattelse, at renteberegningen ikke nødvendigvis knytter sig til en kalendermåned, men kan påregnes på tværs af et månedsskifte. Det betyder, at for et krav med forfaldsdag den 15. i måneden, kan der således beregnes rente pr. denne dato samt rente for hver efterfølgende påbegyndt måned regnet fra denne dato. Der påbegyndes en ny rentebærende måned den 15. i næstkommende måned.

Det er en forudsætning for, at en kommune kan træffe beslutning om opkrævning af morarenter efter gebyrlovens § 3, at der ikke i den øvrige lovgivning er særlige regler om opkrævning af morarenter ved for sen betaling af den omhandlende ydelse, at den omhandlende ydelse er tillagt udpantningsret, og at den omhandlende ydelse opkræves af kommunen.

Social- og Indenrigsministeriet resumé af den telefoniske udtalelse af 7. januar 2021 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.