Aktindsigt i kommunes korrespondance med virksomhed

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 3. marts 2021 vurderet, at Fredericia Kommune ikke foretog en tilstrækkelig konkret vurdering af og nærmere redegjorde for behovet for hemmeligholdelse af kommunens korrespondance med en virksomhed og risikoen for skadevirkninger ved en udlevering heraf. Kommunen var derfor ikke berettiget til at undtage oplysningerne fra aktindsigt med den anførte begrundelse.

Den 28. januar 2021 blev Fredericia Kommune anmodet om aktindsigt i et opdrag fra den 14. januar 2021, som omhandlede korrespondance med en virksomhed (advokatfirma) om udførsel af en opgave (advokatundersøgelse). Kommunen gav den 5. februar 2021 afslag på aktindsigt med begrundelsen, at kommunen undtog korrespondancen i forbindelse med advokatundersøgelsen fra aktindsigt efter offentlighedsloven § 33, nr. 5, da korrespondancen indgik i advokatundersøgelsen.

Kommunen angav samtidig, at begrundelsen for at undtage korrespondancen var, at den igangværende advokatundersøgelse bl.a. angik kommunens håndtering af en nærmere

defineret mængde af aktindsigtsbegæringer. Udlevering af korrespondancen med advokatfirmaet kunne derfor have betydning for forhold omfattet af advokatundersøglesen, idet korrespondancen omhandlede de konkrete aktindsigtsbegæringer, som indgik i undersøgelsen. Kommunen fandt derfor, at væsentlige hensyn til kommunens interesse i, at advokatundersøgelsen blev foretaget, kunne begrunde en hemmeligholdelse af oplysningerne i korrespondancen. Kommunen oplyste samtidig, at undtagelsen af oplysningerne fra aktindsigt også blev begrundet i hensynet til at undgå, at der i andre sammenhænge, fx i offentligheden, parallelt med advokatundersøgelsen, kunne foretages en sideløbende undersøgelse af de samme spørgsmål, som advokatundersøgelsen behandlede.

Ankestyrelsen fandt ikke, at Fredericia Kommune havde foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af sagen. Styrelsen lagde herved vægt på, at en anmodning om aktindsigt kun kan afslås efter offentlighedslovens § 33, nr. 5, hvis myndigheden har foretaget en konkret vurdering af, om de pågældende oplysninger, hvis de udleveres, vil medføre en nærliggende fare for, at offentlige eller private interesser vil lide skade (af betydning). En sådan vurdering havde kommunen efter styrelsens opfattelse ikke foretaget.

Ankestyrelsens udtalelse af 3. marts 2021 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.