Afvisning af unormalt lavt bud uberettiget

Klagenævnet for Udbud har taget stilling til en sag, hvor et boligselskab havde afvist et tilbud som unormalt lavt i forbindelse med en licitation efter tilbudsloven om en rammeaftale om udførelse af elarbejder, jf. tilbudslovens § 8, stk. 3.

Klagenævnet fastslog, at afvisningen var uberettiget, og tog således klagen til følge. Klagenævnet udtalte, at tildelingen var i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed.

I sagen var et forudgående forløb, hvor ordregiver i første omgang havde ladet klagers tilbud indgå i tilbudsevaluering. I tilbudsevalueringen var klager tildelt 0 i forbindelse med det kvalitative underkriterie ”samarbejde”. Klager anmodede om en nærmere begrundelse herfor. Efterfølgende blev tilbuddet afvist som unormalt lavt. Klager var den tidligere leverandør til ordregiver.

Klagenævnets kendelse af 26. november 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.