Afslag på aktindsigt i samlet tilbudssum hjemvist

Ankestyrelsen har den 1. december 2020 bedt Ringkøbing-Skjern Kommune om at genoptage behandlingen af en sag om aktindsigt i oplysningen om den samlede tilbudssum for et vindende tilbud og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.

Ringkøbing-Skjern Kommunes afslag på aktindsigt af 19. oktober 2019 er tidligere behandlet af Ankestyrelsen, hvor styrelsen ved en udtalelse af 26. august 2020 fandt, at kommunen ikke efter offentlighedslovens § 30, nr. 2, havde foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af, om aktindsigt i den samlede tilbudssum kunne indebære en nærliggende risiko for, at der kunne påføres den vindende virksomhed økonomisk skade af betydning.

Kommunen traf en ny afgørelse i sagen, den 2. november 2020, hvor kommunen endnu engang undtog oplysningen om den samlede tilbudssum fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 30, nr. 2. En deltagende virksomhed klagede over kommunens nye afgørelse til Ankestyrelsen, den 3. november 2020.

Ankestyrelsen fandt, at Ringkøbing-Skjern Kommune stadig ikke ved den nye afgørelse havde konkretiseret, hvilke væsentlige, økonomiske skadesvirkninger der vil kunne indtræde, hvis anmodningen om aktindsigt i den samlede tilbudssum blev imødekommet. Styrelsen fandt det ikke tilstrækkeligt konkret, at kommunen henviste til, at en udlevering af den samlede tilbudssum vil kunne medføre nærliggende risiko for, at den vindende virksomhed kunne påføres økonomisk skade, og at en udlevering af oplysningen kunne medføre forvridning af konkurrencen på markedet for GIS-licenser, der er et marked med få aktører i tæt konkurrence, herunder priskonkurrence.

Ved vurderingen lagde styrelsen vægt på, at det fremgår af forarbejderne til offentlighedslovens § 30, nr. 2, at det ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for at undtage oplysninger efter bestemmelsen at henvise til bestemmelsens ordlyd, til konkurrencemæssige grunde eller andre tilsvarende abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet. På den baggrund fandt Ankestyrelsen, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke var berettiget til at undtage den samlede tilbudssum fra aktindsigt med den anførte begrundelse.

Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.