Ændring af omkostningsbekendtgørelsen i høring

Energistyrelsen sendte i perioden 11.- 23. februar 2021 en ændring af omkostningsbekendtgørelsen i høring.

Ændringen, som foreslås indført, skyldes, at Energistyrelsen har fundet en formuleringsfejl i bestemmelsen vedrørende overgangsordningen i omkostningsbekendtgørelsens § 12, der trådte i kraft den 1. januar 2021.

Overgangsordningen, hvorefter selskaber på visse betingelser kan fortsætte projekter efter de gamle regler, omfatter både klimatilpasningsprojekter og visse andre projekter, hvis de foregår uden for selskabets egne anlæg eller med andre parter i øvrigt. Sidstnævnte projekter kan fx vedrøre håndtering af tag- og overfladevand – eller af spildevand i øvrigt. Et eksempel på et projekt, der vedrører spildevand i øvrigt, kan bestå i, at to selskaber har haft irreversible investeringer til projektering af et nyt, fælles renseanlæg.

Med den nuværende formulering af bestemmelsen i omkostningsbekendtgørelsens § 12, stk. 5, fremgår det, at projektet skal vedrøre tag- og overfladevand, som selskabet har ansvaret for, men der skulle rettelig have stået ”spildevand, herunder tag- og overfladevand”, som selskabet har ansvaret for. Som konsekvens kan selskaberne principielt ikke anmelde projekter vedrørende spildevand i øvrigt, som den nuværende bekendtgørelse er udformet, og er derfor i praksis afskåret fra at gennemføre den slags projekter efter overgangsordningen. Det er denne fejl, der foreslås rettet ved ændringen.

Høringsmaterialet kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.