Ændring af mindstekrav var væsentlig ændring, der kævede nyt udbud

Klagenævnet for Udbud har fastslået, at ændringer af mindstekrav i forbindelse med en indgået kontrakt er en væsentlig ændring, der kræver nyt udbud.

På grundlag af et offentligt udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet havde nogle trafikselskaber indgået kontrakter med en række vognmænd om udførelse af flexkørsler. Senere frafaldt ordregiverne et mindstekrav til pladsforholdene i de køretøjer, der skulle benyttes til to typer af kørslerne. Klagenævnet fastslog, at frafaldet var en udbudspligtig, væsentlig ændring af kontrakterne om de to typer kørsler, og at de derefter tildelte af disse kontrakter var tildelt ved direkte tildeling i strid med udbudspligten. Kontrakterne om de to typer kørsler blev erklæret for uden virkning fra den 1. november 2020, og ordregiverne pålagt en økonomisk sanktion på 7 mio. kr.

Klagenævnets kendelse af 27. oktober 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.