Vejledning om tilskud til Klima-Lavbundsprojekter

Miljøstyrelsen har sendt en bekendtgørelse vedrørende udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter) i høring. Styrelsen har ligeledes sendt en vejledning om tilskudsordning til Klima-Lavbundsprojekter i høring.

Tilskudsordningen kommer i forlængelse af finansloven for 2020, hvor regeringen afsatte et milliardbeløb over 10 år til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på at reducere landbrugets CO2-udledning.

Vejledningen er skrevet som en uddybning af reglerne i udkast til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorde med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter) fra den 10. september 2020. De omhandlede Klima-Lavbundsprojekter skal sikre udtag af lavbundsjorder gennem vådgøring og permanent ekstensivering af arealdriften, samt skabe synergi til øvrige natur-, miljø- og klimaformål.

Miljøstyrelsen skal administrere tilskudsordningen, hvilket indebærer, at styrelsen træffer afgørelser om tildelingen af tilskud, udbetaler tilskud og kontrollerer tilsagnets gennemførsel og opretholdelse.

Tilskudsordningen kan søges af kommuner, lodsejere og fonde.

Vejledningen beskriver proceduren for at søge om tilskud til Klima-Lavbundsprojekter. Ansøgningsprocessen består af forskellige faser, heriblandt en forundersøgelse, en anlægsfase og anmodning om slutbetaling.

Høringsfrist: 8. oktober 2020 og 10. november 2020.

Høringsudkastet til bekendtgørelsen af 10. september 2020 kan læses her.

Høringsudkastet til Miljøstyrelsens vejledning af 13. oktober 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.