Høring af ejerskiftebekendtgørelse om brændeovne

Bekendtgørelsesudkastet iværksætter en indsats over for de ældre brændeovne og pejseindsatse ved at indføre krav om, at brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før den 1. januar 2003, skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte af fast ejendom. Der lægges ikke op til, at reguleringen skal gælde for brændekedler.

Samtidig indeholder bekendtgørelsesudkastet en indberetnings- og dokumentationspligt vedrørende en ejendoms brændeovn/pejseindsats for den nye ejer i forbindelse med ejerskifte af fast ejendom. Er den nye ejer ikke bekendt med anlæggets produktionsår, vil der være pligt til at ansøge Miljøstyrelsen om at træffe afgørelse om produktionsåret for anlægget. I den forbindelse skal der indhentes en underskrevet erklæring om vurdering af produktionsåret fra skorstensfejeren eller anden fagperson.

Udskiftning eller nedlæggelse af en brændeovn eller pejseindsats skal være sket, senest 12 måneder efter den nye ejer har fået adkomst til ejendommen. Udgifter til udskiftningen eller nedlæggelsen samt eventuelle udgifter til at få udfærdiget en skorstensfejererklæring påhviler den nye ejer af den faste ejendom.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne fastsat i bekendtgørelsen, og styrelsen har i den forbindelse mulighed for at udstede ugentlige, administrative tvangsbøder på 1.000 kr., hvis den nye ejer undlader at efterleve forpligtigelserne.

Fristen for at afgive høringssvar er den 22. april 2021.

Udkastet til ejerskiftebekendtgørelsen kan findes her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.