Høring over bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 2021

Den 20. april 2021 har Landbrugsstyrelsen sendt udkast til bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning samt den tilhørende vejledning i offentlig høring.

Formålet med ordningen er at give støtte til etablering af skov på privatejede landbrugsarealer, som forbedrer vandmiljøet ved at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet samt beskytter drikkevandsressourcerne eller binder kulstof.

Der gives støtte til anlæg og pleje af skov uden anvendelse af pesticider samt opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af kulturhegn. Der kan opnås forhøjet støtte, hvis anlæg og pleje sker uden anvendelse af dybdegående jordbearbejdning. Ny skov anlagt med støtte pålægges fredskovspligt efter skovloven. Ordningen er baseret på frivillig medvirken fra private ejere af landbrugsarealer.

Bekendtgørelsen er en videreførelse af ordningen. Den indeholder nye regler, der udvider ordningens muligheder, samt opdateringer.

Høringsfristen er den 18. maj 2021.

Udkastet til bekendtgørelsen og vejledningen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.