Ny vejledning om opsætning af reklamer i det åbne land har været i høring

Naturbeskyttelseslovens § 21 regulerer brugen af reklame- og propagandaskiltning i det åbne land.

I 2018 blev der vedtaget en ændring af naturbeskyttelseslovens § 21, hvor der blev åbnet op for en række nye muligheder for at opsætte reklameskilte, og der blev udstedt en ny bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

Som følge af lovændringerne har Miljøstyrelsen vurderet, at der har været et behov for at få udarbejdet en ny vejledning om § 21 til erstatning for afsnittet om § 21 i vejledning om naturbeskyttelsesloven fra 1993.

Høringsudkast af 20. januar 2021 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.