Vejledende udtalelse om substitutionsprincippet

På baggrund af Konkurrenceanalysen af fjernvarmesektoren har Energitilsynet udgivet en vejledende udtalelse om substitutionsprincippet.

Udtalelsen er fra den 4. juli 2017, men er netop offentliggjort, da det vurderes, at den har bredere offentlig interesse.

Det fremgår af et uddrag fra konkurrenceanalysen, at det er uklart, om substitutionsprisen skal udregnes som substitutionsanlæggets samlede gennemsnitsomkostninger eller om substitutionsprisen blot kan udgøre de variable omkostninger.

Energitilsynet finder ved en gennemgang af praksis, at substitutionsprisen efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 principielt skal beregnes som substitutionsanlæggets samlede gennemsnitsomkostninger.

Ved fastsættelse af en omkostningsfordeling efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 1 er det dog tilladt, at substitutionsprisen, hvis den skal fungere som pejlemærke for en rimelig fordelingsnøgle, kan opgøres til marginalprisen.

Energitilsynets vejledende udtalelse af 4. juli 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.