Vejledende udtalelse om indregning af omkostninger til køb af grøn energi i fjernvarmepriserne

Forsyningstilsynet har den 22. januar 2021 offentliggjort en vejledende udtalelse, der skal klarlægge varmeforsyningsvirksomhedernes muligheder for at indregne deres omkostninger til køb af grøn energi mv. i fjernvarmepriserne.

Udtalelsen kommer på baggrund af forespørgsler fra flere varmeforsyningsvirksomheder, der har ønsket at få præciseret deres begrænsninger og mulighederne for indregningen.

Det følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at varmeforsyningsvirksomheder må indregne nødvendige omkostninger i fjernvarmepriserne. Bestemmelsen efterlader plads til skøn, hvad angår afgørelsen af, hvilke omkostningsarter og -funktioner der er omfattet af nødvendighedsbegrebet, og som dermed tillader indregningen i priserne.

I udtalelsen går Forsyningstilsynet ind i en nærmere beskrivelse af skønnet. Det fastslås bl.a., at køb af grøn energi er omfattet, hvis køberen har ledningsforbindelse til produktionsanlægget. Anderledes gælder ved køb af certifikater for køb af grøn energi, da disse ikke omfattes, så længe der ikke er fastsat regler herom af klima-, energi- og forsyningsministeren i medfør af § 20, stk. 2.

Forsyningstilsynets udtalelse kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.