Vederlag under sygdom til bestyrelsesformand for kommunalt fællesskab

Social- og Indenrigsministeriet har på forespørgsel fra et kommunalt fællesskab (§ 60-selskab) forholdt sig til spørgsmålet om udbetaling af vederlag til selskabets bestyrelsesformand, der gik på sygeorlov, imens en indkaldt stedfortræder varetog bestyrelsesformandens hverv.

Et kommunalt fællesskab er en art ”specialkommune”, der er oprettet til at løse opgaverne, som er overført til fællesskabet. Derfor er udgangspunktet, at den kommunale styrelseslovs regler gælder for reguleringen af de interne forhold i fællesskabet, medmindre andet er fastsat i vedtægterne.

I det konkrete tilfælde var der dog ikke i selskabets vedtægter eller forretningsorden fastsat nærmere regler om vederlæggelse under fravær, herunder om ophør af vederlag. Derfor fandt ministeriet, at styrelseslovens – og navnlig vederlagsbekendtgørelsens – regler fandt anvendelse på reguleringen af selskabets interne forhold. Ministeriet fandt også, at der ud fra en generel betragtning burde være regler, der regulerer ophøret af vederlag for en bestyrelsesformand, der ikke udfører sit hverv, så formanden ikke skal vederlægges uden ophør, når formanden uden at være fratrådt ikke varetager sit hverv.

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 30 a, stk. 3, fandt ministeriet konkret, at bestyrelsesformanden for det kommunale fællesskab vil have ret til vederlag i indtil 9 måneder, når der er indkaldt en stedfortræder på grund af sygefraværet.

Social- og Indenrigsministeriets notat af 12. januar 2021 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.