Udkast til ny vejledning til projektbekendtgørelsen er i høring

Den 17. maj 2021 blev en ny vejledning til bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningstillæg sendt i høring af Energistyrelsen.

Vejledningen til projektbekendtgørelsen er udarbejdet med henblik på at assistere kommunerne i deres arbejde som planlægnings- og godkendelsesmyndighed på varmeområdet. Vejledningen kommenterer projektbekendtgørelsen og har til formål at understøtte fortolkningen og anvendelsen af reglerne i projektbekendtgørelsen.

Projektbekendtgørelsen har gennemgået en række ændringer i løbet de seneste år, hvilket bl.a. har haft til formål at implementere Energiaftalen af marts 2012, Energiaftalen af juni 2018 og Klimaaftalen af juni 2020.

Den nye vejledning er en gennemgribende revision af Energistyrelsens seneste vejledning til projektbekendtgørelsen fra 2007. Revisionen har til formål at gøre vejledningen retvisende ift. gældende ret, og samtidig samler vejledningen op på nogle af de input, der er kommet fra branchen i forbindelse med den seneste større ændring af projektbekendtgørelsen pr. 1. januar 2021. Herudover inddrager vejledningen kommunalbestyrelsens mulighed for at fravælge fossile scenarier i de samfundsøkonomiske analyser, hvilket har været muligt efter ikrafttrædelse af ændringerne i projektbekendtgørelsen pr. 1. januar 2021.

Høringsfristen er den 11. juni 2021.

Energistyrelsens høringsudkast af 17. maj 2021 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.