Udkast til ny vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet er i høring

Energistyrelsen har foretaget en høring over udkastet til en ny vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Det forventes, at den nye vejledning træder i kraft i juni 2021.

Vejledningen beskriver metoden til udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser af projekter på energiområdet, som projektforslag efter varmeforsyningsloven skal være i overensstemmelse med, jf. projektbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021, § 2, stk. 1, nr. 8 og § 16, stk. 1, nr. 10.

Vejledningen er en gennemgribende revision af Energistyrelsens seneste vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra 2018, og den nye vejledning inddrager nogle af de input om samfundsøkonomiske analyser, som branchen har givet i forbindelse med ændringen af projektbekendtgørelsen ved årsskiftet.

Vejledningen inddrager kommunalbestyrelsens mulighed for at fravælge fossile scenarier i de samfundsøkonomiske analyser, hvilket har været muligt efter ikrafttrædelse af ændringerne i projektbekendtgørelsen pr. 1. januar 2021. Energistyrelsen har i denne sammenhæng vejledt om, at konverteringstaksten i projektscenariet og i et relevant individuelt VE-scenarie (som minimum individuelle varmepumper) skal være den samme. Dette er en præcisering til Energistyrelsens vejledende udtalelse om fossile scenarier i forbindelse med behandling af projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg af 31. december 2020.

Energistyrelsens høringsudkast af 28. april 2021 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.