Større bonus til naboer til vindmøller og solcelleanlæg

Der blev den 25. november 2020 indgået en politisk aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet om en forhøjelse af bonussen til tætte naboer til kommende vindmøller og solceller.

Den politiske aftale er indgået som opfølgning på klimaftalen fra juni 2020 og har til hensigt at virke for indfrielsen af klimamålene.

Bonusordningen giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg ret til en skattefri, årlig bonus finansieret af opstillerne af vedvarende energianlæg.

Bonussen baseres på en andel af værdien af produktionen fra anlægget. Størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid i og med, at den afhænger af anlæggets produktion og den varierende elpris.

Forhøjelsen af bonussen betyder, at bonussen allerede fra den 1. januar 2021 vil stige til gennemsnitligt ca. 6.500 kr. om året for naboer til kommende landvindmøller og ca. 2.500 kr. om året for naboer til kommende solcelleprojekter.

Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets pressemeddelelse af 25. november 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.