Høring af plan for Thor Havvindmøllepark samt miljøvurdering af planen

Med Energiaftale 2018 blev det besluttet at udbyde tre nye havvindmølleparker frem mod 2030 som led i den grønne omstilling af Danmark. Den første af disse parker er Thor Havvindmøllepark, som får en kapacitet på mellem 800-1.000 MW. Thor Havvindmøllepark skal stå færdig senest den 31. december 2027.

Energistyrelsen har udarbejdet en strategisk miljøvurdering (SMV) af planen for Thor Havvindmøllepark i forlængelse af Energistyrelsens idéhøring fra 24. april – 29. maj 2020. Den strategiske miljøvurdering skal sikre, at der på det strategiske niveau tages stilling til de potentielle miljøpåvirkninger ved at udbyde en havvindmøllepark i det pågældende område, både hvad angår indvirkningerne på miljøet på havet og på land.

Den strategiske miljøvurdering sætter den miljømæssige ramme for den senere realisering af det konkrete projekt. I forbindelse med det konkrete projekt skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) med inddragelse af offentligheden, hvilket forventes at ske i perioden 2022-24.

Miljøvurderingen indeholder en beskrivelse af planens indhold og hovedformål samt relationen til andre planer. Derudover indeholder miljørapporten en beskrivelse af den nuværende miljøstatus og potentielle påvirkninger på en række miljøemner, der er udvalgt i den indledende afgrænsningsfase.

I perioden 29. januar – 29. marts 2021 kl. 12.00 sendes planen for Thor Havvindmøllepark med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

Høringsmaterialet kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.