Planvejledning i høring om forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Erhvervsstyrelsen har sendt en opdateret udgave i høring af vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion. Den afløser den tidligere udgave, som er fra januar 2019.

I februar 2018 blev planloven ændret med henblik på at introducere nye muligheder for via planlægningen af forebygge oversvømmelser og erosion, ligesom det blev muligt i visse tilfælde at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af lokalplan.

Erhvervsstyrelsen udsendte en vejledning om de ny regler allerede i januar 2019. Vejledningen giver faktuel viden om de lovmæssige muligheder. Samtidig præsenterer vejledningen konkrete eksempler fra eksisterende kommuneplaner og lokalplaner, hvor kommuner på forskellig vis har indarbejdet beskyttelse og forebyggelse af oversvømmelser i kommunens planlægning.

Med den opdaterede udgave af vejledningen, der nu er sendt i høring, har styrelsen en opdatering af datagrundlaget for udpegningen af områder, der er truet af oversvømmelse og erosion. Derudover er der tilføjet et nyt afsnit om den seneste planlovsændring, der i særlige tilfælde giver mulighed for at afskære klageadgangen ved kommunale fællesprojekter for kystbeskyttelse. Endelig er vejledningens eksempelsamling blevet suppleret med en række nye eksempler på, hvordan kommuner har arbejdet med planlægning for at forebygge oversvømmelse og erosion.

Høringsfristen udløber den 26. juni 2019. Høringsudkastet til den opdaterede vejledning kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.