Opdateret vejledning om indkøb af bæredygtigt træ i høring

Miljøstyrelsen har den 19. november 2020 sendt en opdateret vejledning om sikring af bæredygtigt træ ved offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder i høring.

Opdateringen sker, efter at udbudsreglerne blev ændret ved udbudslovens ikrafttrædelse i 2016. Den opdaterede vejledning understøtter desuden regeringens strategi for offentlige grønne indkøb fra oktober 2020.

Vejledningen har til formål at bidrage til at fremme bæredygtigt skovdrift og knytter sig til cirkulære nr. 9466 af 25. juni 2014.

En af ændringerne i høringsudkastet er, at Miljøstyrelsen har ajourført definitionen af ”bæredygtigt træ”, så den svarer til definitionen i FLEGT (Skovlovshåndhævelse, Forvaltningspraksis og Handel) og i EUTR (EU’s Tømmerlov).

Høringsfristen er den 5. januar 2021.

Miljøstyrelsens høringsudkast af 19. november 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.