Opdaterede regler for byråds- og regionsrådsmøder

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har udstedt en ny bekendtgørelse med regler for arbejdet i byråd og regionsråd, der ligger tættere på det normale.

I marts udstedte ministeren en bekendtgørelse, som skulle sikre, at kommuner og regioner kunne ledes på en måde, hvor også regeringens og myndighedernes nyeste tiltag og anbefalinger til at forebygge eller inddæmme smitte med coronavirus blev overholdt.

Siden har situationen ændret sig, og Danmark er gradvist blevet lukket op igen. Det er baggrunden for, at ministeren har udstedt en ny bekendtgørelse.

I bekendtgørelsen er fortsat en række tiltag som skal medvirke til fortsat at hindre udbredelse af coronavirus. Der vil derfor fortsat være mulighed for at fravige de kommunale og regionale styrelsesregler, hvis nogle grundlæggende betingelser er opfyldt, f.eks. at fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19 her i landet.

I bekendtgørelsen er det til forskel fra tidligere en betingelse for at kunne afholde møder uden adgang for offentligheden, at der enten streames fra mødet eller snarest efter mødet offentliggøres en video- eller lydoptagelse af mødet.

Muligheden for at indføre et nødstyre, hvor økonomiudvalget/forretningsudvalget overtager ledelsen af kommunen eller regionen, afskaffes.

Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse for kommunale fællesskaber.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2020 og ophæves den 1. september 2020.

Bekendtgørelsen af 19. juni 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.