Ingen moms på bidrag eller driftstilskud til kystsikring

I et bindende svar offentliggjort den 29. marts 2021 har Skatterådet bekræftet, at de berørte grundejeres bidrag efter kystsikringsloven ikke var momspligtige. Tilsvarende bekræftede Skatterådet, at kommunens driftstilskud til kystsikringslaget heller ikke var momspligtigt.

Det er i forbindelse med Skatterådets behandling oplyst, at en kommune har planlagt et kystbeskyttelsesprojekt efter kystbeskyttelseslovens § 1a med det formål at beskytte både ejendomme, anlæg, strande, naturarealer og kulturværdier langs kysten. I forbindelse med projektet skal der etableres et kystsikringslag bestående af de berørte, bidragspligtige grundejere.

Alle kystgrundejere i 1. række, der har et kystbeskyttelsesbehov, og som omfattes af projektet, må bidragspålignes, hvilket også gælder naturgrunde og andre ubebyggede ejendomme, der opnår en beskyttelse ved projektet. Kommunen er selv grundejer og bliver derfor bidragspligtig.

Kommunen betaler forskudsvis projektets udgifter og opkræver efterfølgende betaling (hel eller delvis) hos de enkelte grundejere. Kystsikringslaget bliver dermed ikke involveret i selve kystsikringsarbejdet.

Skatterådet bekræftede, at når kommunen træffer beslutning om kystbeskyttelsesforanstaltninger og om opkrævning af bidrag efter kystbeskyttelseslovens §§ 1 a, 3 og 9 a, handler kommunen i sin egenskab af offentlig myndighed og på et særligt retligt grundlagt. Erhvervsvirksomheder kan derfor hverken udbyde tilsvarende eller sammenlignelige ydelser. Kommunen er derfor ikke momspligtig efter momslovens § 3, stk. 2, nr. 3.

Skatterådet bekræftede endvidere, at kommunens driftstilskud til kystsikringslaget ikke er momspligtigt, allerede fordi de berørte grundejeres bidrag til laget efter gældende praksis heller ikke er momspligtigt.

Skatterådets bindende svar kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.