Ekspropriationserstatning skulle ikke tillægges moms

Landsskatteretten har den 8. september 2020 truffet en afgørelse om, at en ekspropriationserstatning for et afstået areal ikke skulle pålægges moms. Afgørelsen er offentliggjort den 15. februar 2021.

Sagen blev indbragt for Landsskatteretten af ejeren af ejendommen, hvorfra der blev foretaget ekspropriation af et areal på 1.880 m2 til fordel for en letbane ved ekspropriationskommissionens kendelse af 11. juni 2013. Ejendommen, der er beliggende i byzone, er bebygget med kontorbebyggelse og lagerfaciliteter til udlejning. Det eksproprierede areal udgjorde en smal strimmel jord, som bestod af græs og asfalterede parkeringspladser. Som erstatning for arealafståelsen fik grundejeren 2.350.000 kr.

Ved bindende svar af 13. januar 2014 fandt SKAT, at der skulle tillægges moms til ekspropriationserstatningen.

Landsskatteretten fandt, at den foretagne ekspropriation mod erstatning ikke udgjorde en afgiftspligtig transaktion i momslovens forstand, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., da der ikke herved var tale om ”levering af en vare”.

Ved sin afgørelse fandt retten, at den danske momslov ikke har en bestemmelse, der udtrykkeligt gennemfører momssystemdirektivet artikel 14, stk. 2, litra a, men at en administrativ praksis ikke kan erstatte en korrekt implementering af bestemmelsen i momssystemdirektivet, når denne praksis ikke har dækning i lovens ordlyd. Landsskatteretten ændrede dermed SKATs bindende svar.

Landsskatterettens afgørelse kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.