Ny gebyrbekendtgørelse i høring

Energistyrelsen har sendt et udkast til en opdateret bekendtgørelse om gebyr og anden betaling for ydelser efter lov om CO2-kvoter i høring. Den reviderede bekendtgørelse skal erstatte den gældende gebyrbekendtgørelse.

Den reviderede bekendtgørelse har til hensigt at fastsætte de nærmere regler om de CO2-kvoteomfattede driftslederes og luftoperatøreres betaling for Energistyrelsens administrationsomkostninger til opgaver på CO2-kvoteområdet.

Reglerne er blevet opdateret som følge af Energistyrelsens årlige genberegning af gebyrsatserne. Endvidere har en revideret gebyrmodel medvirket til forslaget til den reviderede bekendtgørelse. Den nye gebyrmodel afskaffer bl.a. det nuværende basisgebyr, som ikke vil stemme overens med EU-kvotetildelingsreglerne i år 2021.

Bekendtgørelsen forventes af træde i kraft den 1. januar 2021, hvorefter alle kvoteomfattede virksomheder vil blive opkrævet et gebyr efter de nye regler. Gebyrets størrelse vil fortsat afhænge af størrelsen på produktionsenhedens eller luftoperatørens CO2-udledning ud fra EU’s udledningskategorier på kvoteområdet. Forskelligt fra gældende kvotebekendtgørelse er, at gebyret inden for udledningskategorierne på kvoteområdet vil blive differentieret efter, om virksomheden søger om gratiskvoter eller ej.

Høringsfrist: 6. november 2020.

Energistyrelsens høringsudkast af 12. oktober 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.