Lovforslag om ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas fremsat

Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 23. oktober fremsat forslag til lov ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning.

Lovforslaget udmønter de dele af Energiaftalen fra 29. juni 2018, som vedrører ændring af de fem eksisterende støtteordninger til anvendelse af biogas. Her indførtes et stop for adgangen til støtteordningerne pr. 1. januar 2020 samt et loft over, hvor meget biogas, der årligt kan ydes støtte til.

I henhold til lovforslaget foreslås de gældende støtteordninger til anvendelse af biogas i hhv. VE-loven og naturgasforsyningsloven ophævet pr. 1. januar 2020. Med lovændringerne vil støttemodtageren i stedet kunne søge om tilsagn til støtte i en periode på 20 år fra den dato, hvor der første gang blev leveret støtteberettiget produktion på en af de gældende støtteordninger.

Herudover indføres der årsnormer for hver enkelt støttemodtager, som fastlægger den maksimale mængde biogas, der årligt kan ydes støtte til.

Lovforslaget, som fremsat af 23. oktober 2019, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.