Lokalplan i strid med kommuneplan trods den påtænkte anvendelse

Planklagenævnet har i en nylig afgørelse ophævet vedtagelsen af en lokalplan, hvor anvendelsesbestemmelserne for to delområder var i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Det var uden betydning, om der aktuelt kun var planer om at anvende arealerne til formål, der var i overensstemmelse med kommuneplantillægget.

Nyborg Kommune vedtog et kommuneplantillæg og en lokalplan for etablering af et boligområde.

Ved en fejl var der opstået en uoverensstemmelse mellem kortbilagene i kommuneplantillægget og lokalplanen. Fejlen betød bl.a., at lokalplanens delområde I, som var udlagt til offentligt formål, delvist lå inden for kommuneplantillæggets rammeområde 1.B.43, der var udlagt til boliger.

Kommunen anførte, at fejlen ikke havde nogen reel betydning. Der kunne i det pågældende område alligevel kun etableres parkeringspladser og grønne arealer, hvilket også var muligt i boligområder.

Nævnet fandt imidlertid, at det var en væsentlig retlig mangel, der medførte, at lokalplanen var ugyldig.

Nævnet lagde vægt på, at der var tale om rammebestemmelser vedrørende anvendelsen af området.

Det afgørende var, at lokalplanen på trods af de konkrete, aktuelle forhold muliggjorde anvendelse i strid med kommuneplanen. Det ville således være umiddelbart tilladt efter lokalplanen, hvis der på et senere tidspunkt ønskedes etableret forhold, som var i strid med kommuneplanens anvendelsesbestemmelser.

Planklagenævnets afgørelse af 19. november 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.