Høring om geografisk differentierede forbrugstariffer og direkte linjer

Energistyrelsen har sendt et spørgsmålskatalog i høring til brug for to kommende analyser om geografisk differentierede forbrugstariffer og direkte linjer.

Høringsfristen er den 2. juni 2021.

Høringen er en opfølgning på implementeringen af elmarkedsdirektivet pr. 1. januar. Under høringsfasen vedrørende implementering af elmarkedsdirektivet blev der fra VE-branchen efterspurgt et mere omkostningsægte tarifsystem – særligt tilpasset den nye virkelighed indenfor etablering af VE-anlæg med ”egenproduktion” af grøn energi, herunder bedre mulighed for anvendelse af direkte linjer til transport af ”egenproduceret” VE-strøm – som er produceret af den virksomhed, der skal anvende strømmen i VE-anlæg, men hvor de snævre regler for denne anvendelse ikke er opfyldt, herunder for så vidt angår matrikuleringskravene.

Den øgede elektrificering, decentraliseringen af vedvarende energiproduktion samt hastig teknologiudvikling har stor betydning for forbrugs- og produktionsmønstrene i elsystemet. Denne udvikling understøtter Danmarks klimamål om at reducere drivhusgasudledningerne i 2030 med 70 procent i forhold til 1990 samt om at opnå klimaneutralitet i senest 2050. Samtidig udfordrer udviklingen den måde, vi i dag har indrettet vores elforsyning.

Den danske elforsyning er opbygget under hensyn til det kollektive fællesskab, hvor alle forbrugere af elnettet betaler omkostningerne til drift, vedligehold og udbygninger af elnettet i fællesskab. De nye markedstendenser fremmer dog en øget efterspørgsel efter egenproduktion, dvs. muligheden for at koble forbrug og produktion direkte med eller uden brug af det kollektive elnet.

En ændring af gældende regler for kobling af forbrug og produktion og geografisk differentierede forbrugstariffer kan komme til at påvirke en bred kreds af aktører. Derfor har Energistyrelsen med denne høring givet aktører mulighed for at komme med input til analysen af en justering eller afskaffelse af gældende regler for kobling af forbrug og produktion direkte med eller uden brug af det kollektive elnet.

De to analyser har følgende fokus:

  1. Forskellige muligheder for geografisk differentierede tariffer med særligt fokus på lokalt samspil mellem forbrug og produktion via det kollektive net vurderes i forhold til samfundsøkonomi, fordelingsvirkninger, statens afgiftsprovenu og administrerbarhed
  2. En justering eller afskaffelse af matrikelkravet og reglerne for direkte linjer vurderes i forhold til samspil mellem forbrug og produktion i elsystemet, herunder f.eks. borgerenergifællesskaber, og under hensyn til samfundsøkonomi, fordelingsvirkninger, statens afgiftsprovenu og administrerbarhed

Der er en spændende udvikling i gang. Vi glæder os til at se, om reglerne bliver ændret med bedre muligheder for at integrere egenproduceret VE-strøm i egen produktion af f.eks. fjernvarme.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.