Høring af tre nye bekendtgørelser om pristillæg for biogas, elproduktion mv.

Energistyrelsen har den 29. oktober sendt tre nye bekendtgørelser i høring. De tre bekendtgørelser omfatter:

  • Udbetaling af pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem, og renset biogas leveret til et bygasnet
  • Udbetaling af pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller ved anvendelse af forgasningsgas baseret på biomasse
  • Tilskud til biogas, der sælges til brug for transport, anvendes til procesformål eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelserne udmønter de lovgivningsmæssige ændringer i hhv. lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning, som er fremsat i lovforslaget af 23. oktober 2019 fra Klima-, energi- og forsyningsministeren.

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft sammen med lovforslaget.

Der er frist for høringssvar den 24. november 2019.

Høring af 29. oktober 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.