Fuld aktindsigt i vandselskabs faktura fra selskabets advokat

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved en afgørelse af 6. november 2020 ændret Hillerød Service A/S’ afslag på aktindsigt i en faktura fra selskabets advokat vedrørende juridisk assistance i forbindelse med politianmeldelse af en borger til fuld aktindsigt. Afgørelsen er meddelt efter offentlighedslovens § 7, stk. 1, jf. vandsektorlovens § 26, stk. 3.

Som begrundelse for afslaget anførte Hillerød Service A/S, at oplysninger om en eventuel politianmeldelse og retssag – og oplysninger om fakturering af juridisk bistand i den forbindelse, er undtaget fra retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 30, nr. 1, da der er tale om oplysninger om enkeltpersoners private forhold. Hertil fandt selskabet også, at sådanne oplysninger om enkeltpersoners private forhold endvidere ikke kan udleveres efter databeskyttelsesreglerne.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt indledningsvist, at Hillerød Service A/S er omfattet af miljøoplysningsloven, man at denne lov ikke fandt anvendelse her, da oplysningerne, der i det konkrete tilfælde blev anmodet om aktindsigt i, ikke udgør miljøoplysninger i miljøoplysningslovens forstand. Herefter vurderede nævnet, hvorvidt sagen kunne behandles efter vandsektorlovens regler, jf. lovens §14, der henviser til offentlighedsloven. Hertil fandt nævnet, at Hillerød Service A/S – som serviceselskab – ikke er omfattet af bestemmelsen om aktindsigt i vandsektorlovens § 14 med klageafgang til nævnet efter lovens § 26.

Dog fandt nævnet, at Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Vand A/S – som vandselskaber – begge er omfattet af vandsektorlovens § 14, og at Hillerød Service A/S konkret havde truffet sin afgørelse om afslag på aktindsigt på vegne af bl.a. disse selskaber. Derfor kunne sagen behandles efter vandsektorlovens § 14.

Konkret fandt nævnet vedrørende aktindsigten, at omhandlede faktura for juridisk assistance ikke blev fremsendt til politiet i forbindelse med politiets behandling af sagen, og at fakturaen derfor ikke indgik i den verserende straffesag. Nævnet fandt endvidere, at fakturaen heller ikke herudover indeholdt oplysninger om enkeltpersoners private forhold, da den hverken afslørede identiteten på den anmeldte borger eller andre oplysninger om enkeltpersoner i øvrigt. Nævnet konkludere derfor, at adgangen til aktindsigt i fakturaen ikke kunne begrænses efter offentlighedslovens § 30, nr. 1.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. november 2020 (sagsnr. 20/07229) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.