Flere får mulighed for støtte til grøn varme og energirenovering

I to pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet af hhv. 3. og 12. marts 2021 fremgår det, at man øger mulighederne for at få tilskud til grøn varme og energirenovering. I efteråret 2020 blev de første 245 mio. kr. i Byggepuljen givet som tilsagn til 5.240 efter først til mølle-princippet.

Da vi i vores nyhedsbrev den 15. februar 2021 berettede om høringsudkastet til ændringsbekendtgørelsen, blev der redegjort for visse ændringer i bekendtgørelsen om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse. Disse ændringer omfatter, at der vil komme flere årlige ansøgningsrunder til Bygningspuljen, således at ansøgningerne vil blive behandlet hurtigere og man ikke skal vente et helt år til at ansøge igen, såfremt man får afslag på sin første ansøgning. Derudover er tilskudssatsen sat ned, så flere vil kunne opnå støtte.

Der ydes som udgangspunkt tilskud til tre ting:

  • Skift af varmekilde
  • Isolering af klimaskærm
  • Optimering af boligens drift

Energistyrelsen har helt konkret eksemplificeret nogle energirenoveringstiltag med følgende:

  • Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg
  • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler
  • Efterisolering

De reviderede tilskudsprocenter er således:

  • For varmepumperne sænkes tilskudssatsen med 2,5 procentpoint – fra hhv. 30 pct. af investeringen til 27,5 pct. til A+++ varmepumper og fra 25 pct. af investeringen til 22,5 pct. til A++ varmepumper.
  • For energibesparende tiltag sænkes tilskudssatsen med 7,5 procentpoint – fra 30 pct. af investeringen til 22,5 pct.
  • For alle vinduer sænkes tilskudssatsen med 10 procentpoint – fra hhv. 30 pct. af investering til 20 pct. for energiklasse 2 vinduer og fra 25 pct. af investeringen til 15 pct. til energiklasse 1 vinduer.

Den første ansøgningsrunde skulle have været i luften ultimo marts 2021, men blev grundet ønske om optimering af ansøgningsportalen, herunder forbedret vejledningsmateriale, udskudt til efter påske. Ansøgningsrunden åbnede derfor den 7. april 2021, kl. 10.00. Puljemidlerne blev alle reserveret samme dag – med det samme ansøgningen åbnede. Det forventes, at der kommer to ansøgningsrunder mere i år.

Se pressemeddelelserne i sin helhed her og her.

I et samlet høringsnotat kommenterer Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet på høringssvarene fra den i vores nyhedsbrev af 15. februar 2021 nævnte høring, derudover forklares flere af ændringerne ved overgangen til den nye ordning med flere sekventielle ansøgningsrunder. Dette kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.