Fjernvarmevirksomheder kan fra den 1. april 2021 søge om tilskud til etablering af eldrevne varmepumper

Den 1. april 2021 åbner Energistyrelsen for fjernvarmevirksomhederes mulighed for at søge om tilskud til at etablere eldrevne varmepumper. Den nye tilskudsordning har til formål at fortrænge fossile brændsler fra varmeproduktionen i fjernvarmevirksomhederne. Med energiaftalen i 2018 blev der afsat 61 mio. kr. i 2021 til tilskudsordningen.

Målgruppen for tilskudsordningen er fjernvarmevirksomheder, hvor minimum 50 % af den eksisterende varmeproduktion i fjernvarmenettet er baseret på kul, olie eller naturgas.

Man kan søge støtte for indtil 15 % af de støtteberettigede omkostninger, hvilket maksimalt må beløbe sig til 5 mio. kr.

Der er 4 betingelser for at kunne omfattes af støtteordningen.

  • Varmepumpen skal være eldrevet.
  • Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme.
  • Mindst 50 % af varmepumpen skal fortrænge varmeproduktion baseret på kul, olie eller naturgas.
  • Det skal sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres inden for 3 år.

Der kan ansøges fra den 1. april 2021 og til den 1. maj 2021.

Den officielle pressemeddelelse på Energistyrelsens hjemmeside, hvor der også henvises til ansøgningsvejledningen til tilskudsordningen, kan læses her.

Derudover kan vi henvise til vores nyhedsbrev af 22. januar 2021 om støttebekendtgørelsen, hvor den blev sendt i høring.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.