Enkelte ændringer i bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Den 12. april 2021 blev ”Projektbekendtgørelsen” om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningstillæg sendt i høring af Energistyrelsen.

Bekendtgørelsen skal genintroducere to bestemmelser, der utilsigtet udgik ved seneste revision, der trådte i kraft den 1. januar 2021.

Det vil derfor igen blive muligt, at kommunalbestyrelsen kun kan godkende projekter for naturgasdistributionsnet, når projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen.

Denne ændring skyldes, at Energistyrelsen finder, at ophævelsen af bestemmelsen ikke var i overensstemmelse med hensigten bag Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020.

Derudover bliver det atter muligt for en kommunalbestyrelse at godkende projekter for biomassekedler på under 1 MW, hvis anlægget skal levere opvarmet vand til et fjernvarmenet, der drives af en virksomhed omfattet af projektbekendtgørelsens bilag 2, og hvis de produktionsanlæg, der leverer biomassebaseret opvarmet vand til det pågældende fjernvarmenet, sammenlagt ikke leverer mere til nettet end 8.000 MWh årligt, og det varmeproduktionsanlæg, der etableres efter stk. 1, har en kapacitet på maksimalt 1 MW.

Denne ændring skyldes ligeledes, at Energistyrelsen finder, at ophævelsen af bestemmelsen ikke var i overensstemmelse med hensigten bag Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020.

Høringsfristen var den 26. april 2021 og bekendtgørelsen træder i kraft den 10. maj 2021.

Energistyrelsens høringsudkast af 12. april 2021 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.