Energiklagenævnet har stadfæstet afgørelse om prisharmonisering

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 15. november 2016 om prisharmonisering mellem forsyningsområderne Frederikssund/Hjortekær, Lendemarke og Ørslev-Terslev.

Energitilsynet fandt det ikke urimeligt i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at klager prisharmoniserer de i sagen omhandlede forsyningsområder. Energitilsynet fastsatte i forbindelse hermed bl.a., at de akkumulerede over- og underdækninger pr. ultimo 2015 skal afvikles i de forsyningsområder, som de vedrører, og at afviklingen af ubalancerne skal ske ved et tillæg eller fradrag i den prisharmoniserede pris pr. område. Sagen ved Energiklagenævnet vedrørte alene dette spørgsmål.

Energiklagenævnet fandt, at det af Energitilsynet fastsatte vilkår i den konkrete sag om afviklingen af ubalancerne i forbindelse med den ønskede prisharmonisering ligger inden for den indgrebsbeføjelse, der tilkommer tilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.

Energiklagenævnet lagde særligt vægt på, at det vil resultere i en urimelig prispåvirkning overfor de forbrugere, der ikke har noget med ubalancerne at gøre, såfremt ubalancer opstået forud for prisharmoniseringen fordeles på alle forbrugere under harmoniseringen af forsyningsområderne.

Energiklagenævnet bemærkede endvidere, at udækkede omkostninger i Lendemarke, der opstår som følge af de indgåede prisaftaler, ikke kan anses for en nødvendig omkostning i forhold til de øvrige forsyningsområder, såfremt klager opkræver en aftalt pris, der er lavere end den fælles omkostningsbestemte harmoniserede pris ved sammenlægning af de i sagen omhandlede forsyningsområder. Nævnet fastslog, at en sådan underdækning ikke vil kunne fremføres til indregning i den prisharmoniserede pris.

På den baggrund stadfæstede Energiklagenævnet tilsynets afgørelse.

Energiklagenævnets afgørelse af 23. september 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.