Eksternt praksisnotat for elproduktionsbevillinger til elproduktionsanlæg på land

Energistyrelsen har 14. november 2019 offentliggjort eksternt praksisnotat for elproduktionsbevillinger til elproduktionsanlæg på land.

Praksisnotatet omhandler udstedelse af elproduktionsbevillinger for anlæg på land med en kapacitet på over 25 MW. Formålet med denne vejledning er i en kort og enkel form at give information om Energistyrelsens praksis for vurdering af finansiel og teknisk kapacitet samt Energistyrelsens praksis for, hvornår der er tale om ét anlæg.

I takt med udbygningen af større landvindmølle- og solcelleparker er der opstået spørgsmål om, hvorvidt ejerne af disse anlæg skal have elproduktionsbevilling. I 1999 blev bestemmelsen om elproduktionsbevillinger i lov om elforsyning ændret. Det blev i den forbindelse præciseret, at anlæg, der består af mindre sammenkoblede anlæg, ved fastlæggelse af bevillingsgrænsen, betragtes som ét anlæg. Reglerne om elproduktionsbevillinger gælder også for landvindmølle- og solcelleparker, når disse anlæg er sammenkoblede, da de derved vil udgøre et samlet anlæg. Større vindmølleparker og solcelleanlæg vil således kunne blive omfattet af bevillingspligten.

Energistyrelsen vurderer, om mindre sammenkoblede anlæg skal anses som ét samlet anlæg. Der vil i hver sag være tale om et konkret skøn, som tager alle relevante forhold i betragtning i den enkelte sag. Et afgørende parameter i vurderingen af, om sammenkoblede anlæg kan betragtes som ét anlæg, er nettilslutningen til det kollektive elforsyningsnet. Udgangspunktet er således, at en vindmølle- eller solcellepark skal have elproduktionsbevilling, hvis der samlet set er tilsluttet mere end 25 MW kapacitet i det samme nettilslutningspunkt.

Det følger bl.a. af vejledning til nettilslutningsbekendtgørelsen, at tilslutningspunktet skal forstås på samme måde som nettilslutningspunktet efter Energinets tekniske forskrifter, som også kaldes Point of Connection (POC). Tilslutningspunktet er det punkt, hvor en eller flere vindmøller og/eller en eller flere solceller tilsluttes det kollektive elforsyningsnet. Ifølge bekendtgørelsens § 3, skal netvirksomheden anvise et tilslutningspunkt og fastsætte et spændingsniveau med de laveste samlede omkostninger ved nettilslutning. Derudover kan Energistyrelsen lægge vægt på den geografiske placering af anlæggene ved vurderingen af, om der er tale om et anlæg, som samlet set har en kapacitet på over 25 MW. F.eks. kan anlæg, der er tilsluttet i tilslutningspunkter på under 25 MW være placeret så tæt på hinanden, at de samlet set udgør ét anlæg på over 25 MW ved en konkret vurdering.

Notatet kan i sin helhed ses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.