Dom om ejerskab til spildevandsselskab

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø er vi stolte af at have bistået Fredericia Spildevand og Energi i forbindelse med en retssag om ejerskabet til spildevandsanlæg.

Afgørelsen vedrørte afgrænsningen imellem grundejernes (her: to boligselskaber) interne spildevandsanlæg/stikledninger og den forsyningsejede kloak. Dermed berører afgørelsen også det principielle spørgsmål om udstrækningen af spildevandsselskabers forsyningspligt efter miljøbeskyttelsesloven – og ikke mindst hvordan der i den henseende skal forholdes, når en ledning beliggende på privat grund afvander mere end én ejendom.

Byrettens afgørelse faldt ud til Fredericia Spildevand og Energis fordel, da det blev slået fast, at selskabet hverken havde ejerskabet eller vedligeholdelsesbyrden til ledningerne internt på boligselskabernes ejendomme.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.