Den nye skrotningsordning om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr er trådt i kraft den 1. oktober 2020

Et af hovedformålene med Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftalen fra 2020 er, at olie og naturgas skal ud af varmesystemet, og erstattes af grøn strøm og grøn varme.

Den 29. september 2020 blev den nye skrotningsordning for skrotning af olie- og gasfyr vedtaget ved BKG nr. 1415. Ordningen medfører, at der ved installering af en individuel varmepumpe, som købes på en abonnementsaftale mellem varmekunden og en energitjenesteleverandør, gives en støtte på op til 25.000 kr., dog maksimalt 45 % af de støtteberettigede omkostninger.

Ordningen er indrettet som en abonnementsordning, hvor varmekunden slipper for høje konverteringsomkostninger på konverteringstidspunktet. I stedet fordeles noget af betalingen ud på et løbende abonnement.

Energitjenesteleverandøren skal forhåndsgodkendes af Energistyrelsen, inden der kan indgås en betinget kontrakt med en varmekunde. Kontrakten skal være betinget af Energistyrelsens tilsagn om støtte, og projektet må ikke påbegyndes, inden Energistyrelsen har givet tilsagn. Når projektet er udført ansøges Energistyrelsen om udbetaling af støtten.

Ordningen gælder for bygninger, hvor hovedanvendelsen er helårsbeboelse, i områder der ikke er udlagt eller besluttet udlagt til fjernvarme.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.