Bekendtgørelserne til lovforslaget om klimatilpasning er nu sendt i høring

Den 9. oktober 2020 sendte Energistyrelsen fem bekendtgørelser i høring, som alle skal medvirke til udmøntningen af det nye lovforslag om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning, der forventes at træde i kraft den 1. januar 2021. Det er meningen, at bekendtgørelserne skal træde i kraft samtidig med lovforslaget.

De fem bekendtgørelser er følgende:

  1. Omkostningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen udstedes i medfør af betalingsloven og skal afløse den nugældende medfinansieringsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler for spildevandsselskabers takstfinansiering af klimatilpasning i og uden for eget ledningsnet, herunder selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet, omkostningsfordeling samt regler om Forsyningssekretariatets tilsyn og regler for en overgangsordning.
  2. Opdatering af ØR-bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen udstedes efter vandsektorloven med ”opdaterede” regler om bl.a. tillæg til projekter omfattet af omkostningsbekendtgørelsen samt nærmere om indberetning til Forsyningssekretariatet og overgangsordningen.
  3. Opdatering af bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed. Her tilrettes aktiviteterne, som spildevandsselskaber kan udøve som led i hovedaktiviteten.
  4. Bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand. Bekendtgørelsen udstedes efter miljøbeskyttelsesloven og indeholder reguleringen af, hvordan der fremadrettet skal fastsættes bindende serviceniveauer i spildevandsplanen, herunder er den konkrete metode til fastsættelsen beskrevet i bilaget til bekendtgørelsen.
  5. Opdatering af spildevandsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen udstedes i medfør af miljøbeskyttelsesloven og indeholder en række ændringer af den nugældende bekendtgørelsen – navnlig for så vidt angår indholdskrav til spildevandsplanerne. Det eksisterende kapitel 6 om klimatilpasning foreslås herudover udeladt af den kommende bekendtgørelse.

Høringsfrist: 6. november 2020.

Energistyrelsens udkast til bekendtgørelser af 9. oktober 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.