Aktindsigt angående finansiering af renovering af renseanlæg

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. § 4 a. Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrede Guldborg Spildevand A/S’ afgørelse om afslag på aktindsigt i oplysninger vedrørende finansiering af renovering af et renseanlæg til fuld aktindsigt.

Guldborg Spildevand A/S havde meddelt en ansøger afslag på aktindsigt i oplysninger vedrørende finansiering af renovering af et renseanlæg i medfør af 2013-offentlighedsloven. Selskabet begrundede afslaget med, at udlevering af oplysningerne til ansøgeren ville forstyrre udbudsprocessen for renoveringsprojektet og dermed have økonomisk skadevirkning for de bydende selskaber og Guldborgsund Spildevand A/S. Desuden begrundede selskabet afslaget med, at der var tale om interne dokumenter, der også var omfattet af tavshedspligtsbestemmelsen i selskabslovens § 132.

Ansøgeren klagede herefter over afslaget på aktindsigt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet lagde i afgørelsen til grund, at de omhandlede oplysninger var omfattet af miljøoplysningsloven, da oplysningerne vedrørte de økonomiske forudsætninger for renovering af renseanlæg til spildevand, som dermed kunne medvirke til at påvirke de enkelte miljøelementer, jf. miljøoplysningslovens § 3, nr. 1, og nr. 2, jf. nr. 3, og nr. 5.

Miljø- og Fødevarenævnet afviste, at der i sagen var tale om interne arbejdsdokumenter undtaget fra aktindsigten efter 1985-offentlighedslovens § 7. Dokumenterne havde mistet deres interne karakter, da de var gjort tilgængelige for moderselskabet Guldborgsund Forsyning Holding A/S. Dette, fordi Guldborgsund Spildevand A/S og Guldborgsund Forsyning Holding A/S hver især udgør selvstændige juridiske personer.

Nævnet fandt det desuden ikke tilstrækkelig godtgjort, at udlevering af oplysningerne ville indebære risiko for økonomisk skadevirkning for hverken de bydende selskaber eller Guldborgsund Spildevand A/S, eller at de var i strid med selskabslovens § 132.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 8. juli 2020 er optrykt i MAD 2020.136.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.