Aftale om ordninger til fremme af lokal og kommunal opbakning til vedvarende energi

Partierne bag energiaftalen 2018 har på denne baggrund opnået enighed om de rammer, der fremadrettet vil være gældende for opstilling af vedvarende energianlæg i Danmark. Det er besluttet at oprette tre nye ordninger, der skal sikre hensynet til lokale borgere og naboer til vedvarende energianlæg samt til de kommuner, der udbygger med vedvarende energi:

  1. Køberetsordningen nedlægges og erstattes af en VE-bonusordning. Ordningen tildeler nære naboer i en afstand af 4-8 gange møllehøjden og i afstanden op til 200 meter fra større solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg en VE-bonus på 5 kW årligt. Det svarer til ca. kr. 5.000 for vindmøller afhængigt af produktion og elpris. Nære naboer til andre typer af vedvarende energianlæg vil modtage ca. kr. 2.000 årligt. Bonussen tildeles naboer inden for denne afstand, og modsat køberetsordningen skal naboerne ikke købe andele i projektet for at blive berettiget til bonussen. Udbetalingen gøres skattefri samt fritages fra modregning i offentlige ydelser.
  2. Grøn Pulje til kommunerne. Opstillerne af vedvarende energianlæg bliver pålagt at indbetale kr. 88.000 pr. opstillet MW landvindækvivalenter til den kommune, hvor der opstilles vedvarende energianlæg eller den kommune eller de kommuner, der har indsigelsesret ved åben-dør havvindmøller.
  3. Salgsoption for naboer til vedvarende energianlæg. Naboer i afstanden 4-6 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg samt andre vedvarende energianlæg kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg. Muligheden for salg skal være gældende i et år efter opstilling af det vedvarende energianlæg.

Endvidere er det aftalt at foretage forbedringer af den nuværende værditabsordning. Tidspunktet for taksationsmyndighedens besigtigelse og vurdering af værditabet bliver således flyttet til efter det vedvarende energianlæg er opført. Flytningen af vurderingstidspunktet skal sikre, at der bliver foretaget en mere retvisende værditabsvurdering, som er baseret på de faktiske forhold efter opstilling af anlægget i stedet for visualiseringer før det vedvarende energianlægs opførelse. Ordningen bliver desuden udvidet til også at gælde solcelleanlæg, samt bølge- og vandkraftsanlæg som opnår støtte i de teknologineutrale udbud.

Generelt er det aftalt, at så mange projekter som muligt af de nye og planlagte projekter falder under de nye ordninger efter lovens ikrafttræden. Projekter, der har vundet eller vinder i de teknologineutrale udbud i henholdsvis 2018 og 2019, omfattes dog af de eksisterende ordninger. Loven fremsættes i februar 2020.

Se i øvrigt mere på Klima, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.